fbpx
At acceptere din healing
18 januar 2018
Synet som metafor
5 maj 2020
At acceptere din healing
18 januar 2018
Synet som metafor
5 maj 2020

Vi er hver især et energisystem. Energi flyder igennem vores væsen, og bliver kontrolleret af vores bevidsthed.Når vi er sund og rask, eller i balance, flyder denne energi frit igennem vores væsen. Energiens frie strøm bliver kontrolleret af 7 energicentre, chakraerne. Enhver sygdom kan beskrives som en ubalance. AIDS er ubalance som påvirker immunforsvaret. Immunforsvaret bliver kontrolleret af brisselen(thymus), hvilken igen bliver kontrolleret af hjertechakraet. Hjertechakraet er den del af dit energisystem som påvirker, og påvirkes af, dine perceptioner af kærlighed. AIDS er en ubalance, som kan relateres til individets perceptioner af kærlighed.

Sygdommen fandtes først blandt dem, hvis livsstil skabte en separation, en adskillelse, fra dem de elskede. Uden denne kærlighed, uden at se en vej ud af deres dilemma, besluttede disse mennesker at de hellere ville dø, end at undvære dem de elskede.Immunforsvaret blev sat ud af drift, så deres ønske kunne blive opfyldt.

Blandt bøsser var der et ønske om at udtrykke deres seksuelle frihed, og samtidig et behov for at skjule deres seksuelle præference for deres forældre, kollegaer, og det heteroseksuelle samfund i det hele taget, af angst for ikke at blive accepteret eller elsket. I en vis grad berettigede det puritanske, fordømmende, heteroseksuelle samfund denne angst, men situationen skabte for mange en ikke-accept af sig selv, en fordømmelse af sig selv, hvilket igen stimulerede yderligere følelsen af at vise omverdenen deres seksuelle præference, og yderligere krav om at blive accepteret.

Uden selvaccept, var det nu også svært at acceptere andres accept. Der herskede en mistanke, at andre fordømte dem på samme måde de fordømte sig selv på.

Det siges, at AIDS stammer fra Haiti. På Haiti skabte Duvaliers regime et samfund, præget af angst og mistro, selv blandt familiernes egne medlemmer, hvor denne angst og mistro overskyggede kærligheden. Folk skabte en separation fra dem de elskede. Narkomaner førte også en livsstil som separerede dem fra dem de elskede, og lukkede også deres hjerter. Deres børn begyndte også at dø, fordi de ikke fandt den kærlighed de havde så hårdt brug for. Børnene som gik i skole eller institution blev udelukket og fordømt pga. sygdommen. De blev ikke elsket – fordi de var syg! Andre var bange for dem, og forældre af raske børn krævede HIV/AIDS smittede børn fjernet fra skolerne/institutionerne. Der blev skabt endnu mere ikke-accept.

Vores perceptioner skaber vores virkelighed. Vi kan sige, at dem som udviklede AIDS, havde den perception, at de ikke blev elsket. Perceptionen blev næret og forstærket, så de kunne bekræfte deres egne perceptioner mere og mere. Findes der en grund til at fortsætte livet, hvis du ikke bliver elsket? Perceptionen om ikke at blive elsket affødte den reaktionen, at de holdt op med at elske andre, hvilket igen resulterede i at deres hjertechakra lukkede sig mere og mere, og dermed påvirkede deres brissel, og immunforsvaret.

Vores samfund skabte AIDS for at vise os, at vi er nødt til at elske mere. Vi er gået ind i Vandbærernes Tidsalder, Hjertechakraets Tidsalder. Som planetarisk bevidsthed er vi gået ind i en tidsalder hvor det ikke længere giver mening at tænke i baner af adskillelse eller konflikt. Vi er nødt til at samarbejde mere, til at hjælpe hinanden, til at elske hinanden.

Det er for eksempel indlysende for enhver, at Tjernobyl ikke kun var russernes problem. Vi har set at begivenheder i det ene land, også påvirker et andet land. Måske påvirker det hele verden. Vi er nødt til at tænke mere globalt, og vi er faktisk allerede begyndt at gøre det. AIDS kan, som enhver ubalance, heales. Hvad det kræver, er kærlighed.

En mand i San Francisco som havde udviklet AIDS, blev healet for denne sygdom. Han fik terapi, hvor han måtte gå igennem byen med farvestrålende balloner, og hver gang han fik øjenkontakt med nogen, måtte han gå over til dem, og give dem et kort, hvorpå der stod: “Jeg elsker dig“. Den første dag følte han meget mistro, den anden dag han gjorde det, gik det allerede bedre. Den tredie dag følte han virkelig kærligheden for andre, som betragtede ham som værende „anderledes“. Han følte sig også blive elsket, selvom han var anderledes. Han blev helbredt.

Louise Hay, en fremragende amerikansk healer, har haft meget succes med at helbrede AIDS ved at fokusere på aspekterne tilgivelse og selv-accept, og hun bruger terapier som understreger disse kvaliteter. Hendes succes viser hvor effektivt det er at åbne hjerterne. Af alle som jeg har hørt om, er hun den, som har haft størst succes med at helbrede AIDS patienter.

Min egen erfaring med healing af AIDS patienter viser mig, at alle havde ubalance i deres hjertechakra, og kvaliteten af forhold i deres liv var generelt dårlig. En ung fyr som var i stand til at åbne sig, og tog imod kærligheden under en healing, fik at vide af sin læge, at han slet ikke havde AIDS, men Candidae, en systemisk svampeinfektion. En anden som blev helbredt fik at vide af sin læge, at den oprindelige diagnose „må have været en fejltagelse“. Mennesker kan helbredes for AIDS når de lærer at anerkende kærligheden, og stole på den. Det sker når de omgiver sig selv med forhold, som er nærende i stedet for afstraffende. Det sker, når de holder op med at straffe sig selv, og når de giver sig selv lov til at blive ernæret. Det sker, når de lærer at acceptere sig selv og andre, selv om andre ikke accepterer dem. Med accept, med kærlighed, kan hjertechakraet igen fungere normalt, og genskabe brisselens, immunforsvarets, normale funktion. Individet kan så besluttede sig for, at der faktisk er noget som er værd at leve for, nu kærligheden igen trives i deres liv.

Energiens frie strøm bliver oprettet, og effekten er en venden tilbage til oplevelsen af helhed, som vi kalder sundhed. Vi er væsener af energi. Når vi blokerer eller afbryder denne energi, opstår sygdom eller skader. Nogle gange er det et råb om kærlighed. Vi er hver især i stand til at genskabe energiens frie strøm, og skabe overflod af kærlighed, hvor der før var en opfattelse af savn. Når vi gør det, finder en healing sted.

Det er bydende nødvendig, at vi holder vores hjerter åbne, og erstatter fordømmelse med accept. Det er vigtigt at vi lærer at elske mere, og at vi tillader os selv, at blive elsket mere. Vi må forholde os, i vores forhold, og bruge kommunikation til at fjerne misforståelser og uoverensstemmelser. Når vi holder os selv i kærlighedens sfære, har vi en positiv, healende effekt på vores omgivelser. Holder vi vores hjerter åbne for kærligheden som omgiver os, skaber vi ikke miljøet, som AIDS udvikler sig i.

Svaret er accept.

Svaret er kærlighed.

© Copyright Martin Brofman 1990

Comments are closed.