Τσάκρα του Λαιμού

Γνωστό και ως: Κέντρο Επικοινωνίας, Βισούντα Τσάκρα

Συνδέσεις Σώματος/Νου :

 • Θέση

  Στη βάση του λαιμού
 • Χρώμα

  Γαλάζιο του ουρανού
 • Μέρη του σώματος

  Αυτό το τσάκρα ελέγχει το λαιμό και το λάρυγγα, τα χέρια και τις παλάμες. Συνδέεται με το βραχιόνιο και το αυχενικό πλέγμα.
 • Ενδοκρινής αδένας

  Θυροειδής Αδένας
 • Αίσθηση

  Αίσθηση της ακοής
 • Συνειδητότητα

  Οι όψεις της συνειδητότητας εδώ σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται και να λαμβάνει. Η έκφραση αυτή μπορεί να αφορά τόσο την εξωτερική επικοινωνία που επιζητεί κάποιος, δηλαδή να εκφράζει τι θέλει και τι νιώθει ή μπορεί να είναι και η εσωτερική έκφραση του όπως είναι λόγου χάρη η καλλιτεχνική έκφραση του ατόμου, φερειπείν σαν την έκφραση του καλλιτέχνη που ζωγραφίζει, του χορευτή που χορεύει, του μουσικού που παίζει μουσική, μέσα από τη χρήση κάποιας μορφής ή ενός μέσου προκειμένου για να εκφραστεί το άτομο και να εκδηλώσει εξωτερικά όλα εκείνα που βρίσκονται μέσα του.

  Αυτό το τσάκρα συνδέεται με την ικανότητα να ακούει κανείς τη διαίσθησή του, η οποία μας καθοδηγεί σε μια βέλτιστη και ιδανική ροή, εκεί όπου βλέπουμε τους στόχους κάποιου να εκδηλώνονται και να υλοποιούνται, κάτι που μοιάζει σαν το ίδιο το Σύμπαν να φροντίζει και να καλύπτει όλες τις ανάγκες του ατόμου, δίχως καμία προσπάθεια από μέρους του. Είναι μια κατάσταση Χάριτος. Επομένως, η αφθονία συνδέεται με αυτό το τσάκρα καθώς επίσης και το λαμβάνειν άνευ όρων, μια όψη που είναι αναγκαία προκειμένου για να δεχτούμε την αφθονία του Σύμπαντος. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο συνειδητότητας στο οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται άμεσα ένα άλλο επίπεδο Νοημοσύνης και βιώνει αυτήν την αλληλεπίδραση με αυτό το άλλο επίπεδο Ευφυίας. Από μεταφυσική άποψη, αυτό το τσάκρα συνδέεται με τη δημιουργικότητα, δημιουργώντας, εκδηλώνοντας και υλοποιώντας στον φυσικό κόσμο την εκπλήρωση των στόχων του ατόμου.
 • Στοιχείο

  Ο Αιθέρας ως το σύνορο ανάμεσα στον φυσικό κόσμο και τον κόσμο του Πνεύματος. Στο φυσικό επίπεδο αντιστοιχεί στο βαθύ διάστημα, ως το πιο λεπτοφυές φυσικό στοιχείο. Από την άποψη του Πνευματικού, αντιπροσωπεύει τη μήτρα (μάτριξ) στην οποία εκδηλώνεται η φυσική πραγματικότητα.

  Μεταφορικά αντιπροσωπεύει τη σχέση ενός ατόμου με το δικό τους προσωπικό σύμπαν, δηλαδή την ταινία που παίζεται γύρω τους.
 • Μουσική νότα

  Σολ