Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος ©

Εργαλεία για να αποκαταστήσετε την ολότητά σας

Τσάκρας – Ενέργεια – Σκεπτομορφές – Διαλογισμοί – Λευκό Φως

 
 
Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος είναι μια τεχνική, μια μέθοδος, ένα σύνολο εργαλείων που μπορεί οποιοσδήποτε να χρησιμοποιήσει. Αυτά τα εργαλεία σας επιτρέπουν να εξερευνήσετε τη σχέση μεταξύ του σώματός σας, της συνειδητότητάς σας και της ζωής σας και να μελετήσετε τις εσωτερικές συμπεριφορές που έχουν αποδειχθεί ότι ενθαρρύνουν τη θεραπευτική διαδικασία. Οι τεχνικές είναι τόσο απλές που διδάσκονται ακόμη και σε παιδιά. Δεν υπάρχουν μυστικά σύμβολα και τίποτε το μυστικιστικό. Αυτό το σύστημα θεραπείας που αναπτύχθηκε από τον Μάρτιν Μπρόφμαν PhD αποτελεί μια σύνθεση της δυτικής ψυχολογίας και των ανατολικών φιλοσοφιών που βασίζονται στα τσάκρας (ενεργειακά κέντρα που βρέθηκαν στις ινδουιστικές παραδόσεις).
Επειδή καθένα από αυτά τα τσάκρα μπορεί να συσχετισθεί με ορισμένα μέρη της συνειδητότητας καθώς και με ορισμένα μέρη του σώματος, μας επιτρέπουν να διαβάσουμε το σώμα ως χάρτη της συνειδητότητας εντός του. Έτσι οι εντάσεις στο σώμα φαίνονται να αντικατοπτρίζουν τις εντάσεις στη συνειδητότητα και τα τσάκρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα όχημα για να κατανοήσουμε την διαντίδραση Σώματος και Νου καθώς και τις επιπτώσεις της στη θεραπεία. Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος βασίζεται στην ιδέα ότι τα μέρη του σώματός σας που δεν λειτουργούν καλά αντικατοπτρίζουν τις πλευρές της ζωής σας που δεν λειτουργούν καλά και για τις οποίες υπάρχει ένταση στη συνειδητότητά σας. Η ένταση είναι άγχος και το άγχος προκαλεί συμπτώματα.
Εάν θέλετε να απελευθερωθείτε από ένα σύμπτωμα, είναι σημαντικό να απελευθερώσετε το άγχος που δημιούργησε το σύμπτωμα, εναρμονίζοντας τις πλευρές της ζωής σας που δεν λειτούργησαν καλά. Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος μπορεί να παρέχει τα μέσα για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων εντάσεων που δημιουργούν τα συγκεκριμένα συμπτώματα, καθώς και τα εργαλεία που έχουν ως σκοπό την απελευθέρωση αυτών των συμπτωμάτων. Όταν αυτό γίνει, η επίλυση των εντάσεων στη συνειδητότητά σας σχετικά με ό,τι δεν πήγαινε καλά στη ζωή σας, σας επιτρέπει να απελευθερώσετε το εσωτερικό αίτιο των συμπτωμάτων. Τότε είναι δυνατό για το σώμα και τη συνειδητότητά σας να επιστρέψουν στη φυσική τους κατάσταση ισορροπίας και εσείς να επιστρέψετε στον τρόπο ύπαρξης που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.
Καμία χειραγώγηση δεν εμπλέκεται στη χρήση των τεχνικών μας. Μόνο ένα ελαφρύ άγγιγμα, εάν υπάρχει, κι αυτό φυσικά όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοσοφίες ή τις ευαισθησίες κάποιου. Φυσικά δεν προσφέρουμε καμία ιατρική συμβουλή, ούτε και διαγιγνώσκουμε συμπτώματα. Τα προνόμια αυτά προορίζονται για τα μέλη του ιατρικού επαγγέλματος. Ούτε η παραδοσιακή ιατρική, ούτε κάποιο σύστημα θεραπείας μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε εγγύηση αποτελεσμάτων, αλλά μονάχα να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το βέλτιστο περιβάλλον στο οποίο η θεραπεία έχει την καλύτερη δυνατότητα να συμβεί.
Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίζει και να ποσοτικοποιεί τα στοιχεία που θεωρούμε απαραίτητα για τη διαδικασία θεραπείας, βελτιστοποιώντας τα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή επιτυχία.
Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα δυναμικό μέσα σε καθέναν από εμάς ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία αποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε θεραπευτές.
Πιστεύουμε επίσης πώς ανεξάρτητα από το σύμπτωμα που υπάρχει, κάποιος, κάπου, κάπως με κάποιον τρόπο έχει θεραπευτεί από αυτό.
Εάν κάποιος άλλος έχει κάνει κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να κάνει κι ο καθένας από εμάς το ίδιο πράγμα.
Πιστεύουμε ότι όλα μπορούν να θεραπευτούν.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα είσθε ικανοί να :


Διαβάζετε το σώμα σαν ένα χάρτη της συνειδητότητας εντός.


Κατανοείτε πώς όλα τα συμπτώματα γίνονται αντιληπτά ως μπλοκαρισμένη ενέργεια.


Εργάζεστε με το Λευκό Φως ως μια θεραπευτική ενέργεια.


Εργάζεστε με τις Σκεπτομορφές σαν εργαλεία για να απελευθερώνετε τις εντάσεις.


Διαπιστώσετε τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών των εργαλείων.


Διαβάζετε τα συμπτώματα προκειμένου να κατανοήσετε τις αιτίες τους εντός της συνειδητότητας.


Νιώθετε την ενέργεια και κατευθύνετε την ενέργεια με τα χέρια σας.


Βλέπετε και εργάζεστε με τα ενεργειακά κέντρα που είναι γνωστά ως Τσάκρας.


Κατανοείτε τη μεταφυσική θεραπεία ως μια δυναμική συνδημιουργίας.


Κατανοείτε πώς όλα τα συμπτώματα ξεκινούν με εντάσεις μέσα στη συνειδητότητα σας.

 

Η Θεραπεία

Θεραπεία είναι το όνομα που δίνεται στη διαδικασία η οποία έχει την πρόθεση να επιστρέψει το άτομο στην εμπειρία της ολότητας. Το ίδιο όνομα δίνεται και στο επιτυχημένο τελικό της αποτέλεσμα. Μπορείτε να κάνετε θεραπεία μόνοι σας ή και με τη βοήθεια κάποιου άλλου. Όταν εργάζεστε μαζί με κάποιον άλλον, η διαδικασία της θεραπείας θεωρείται ως μια συν- δημιουργία. Είναι μια δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δυο άτομα και αντανακλά με κάποιον τρόπο την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Είναι μια αλληλεπίδραση που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να βελτιστοποιηθεί. Ως τεχνική το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος μπορεί να παρέχει τα εργαλεία και επομένως τα μέσα για τη βελτιστοποίηση αυτής της διαδικασίας, ώστε να υπάρχει η καλύτερη ευκαιρία για επιτυχή αποτελέσματα.
Η μεταφυσική θεραπεία ανέκαθεν θεωρούνταν ως κάτι το μη συνηθισμένο και επομένως κάτι που δεν είναι εφικτό στα πλαίσια των δυνατοτήτων των απλών ανθρώπων. Εμείς διαφωνούμε καθώς όπως πιστεύουμε δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες πέραν από αυτό που μπορεί εύκολα να διδαχθεί στους συμμετέχοντες κι είναι ζήτημα ημερών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή το επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Αυτό το σύστημα της εργασίας με την ενέργεια είναι εύκολο να το μάθει κάποιος, πολύ εύκολο στη χρήση και είναι διαθέσιμο σε όποιον ενδιαφέρεται.
Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι συμβατές με όλες τις προσωπικές φιλοσοφίες.
Εμείς μοιραζόμαστε μαζί σας τις τεχνικές και τα εργαλεία και εσείς τα χρησιμοποιείτε μαζί με την αγάπη σας.
 

Τα Σεμινάρια

Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος προσφέρεται παγκοσμίως ως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σαββατοκύριακου και διδάσκει στους συμμετέχοντες πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της συνειδητότητας, τα οποία ανέκαθεν ήταν διαθέσιμα σε εκείνους, καθώς και πώς να κατανοήσουν τη γλώσσα της συνειδητότητας που βρίσκεται βαθιά μέσα στο εσωτερικό τους και που πάντοτε το γνώριζαν. Θεωρούμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα είναι συμβατό με όλες τις θρησκείες και τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Δεν απαιτεί καμία μύηση, ούτε συμμετοχή σε κανέναν οργανισμό – απλώς μια προθυμία να μάθει κάποιος πώς να χρησιμοποιεί ένα σύνολο εργαλείων. Είναι λίγο κάπως σαν τη μάθηση της ξυλουργικής ή των υδραυλικών – μόνον που είναι απλούστερη.

Παγκόσμιο ημερολογιακό πρόγραμμα σεμιναρίων

stage-chakras-yoga-meditation-guerison-bien-être-relaxation-magnetiseur-guerisseur-magnetisme
 

Δίδακτρα Σεμιναρίων

 • Τα περισσότερα σεμινάρια διοργανώνονται από ανεξάρτητους διοργανωτές και όχι απο το Ινστιτούτο του Μπρόφμαν.
 • Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του συστήματος Καθρέφτης του Σώματος και των Σεμιναρίων Όρασης έχουν συμφωνήσει να διατηρούν τις ίδιες τιμές για αυτά τα σεμινάρια παγκοσμίως.
 • Οι τιμές αυτές εκφράζονται σε Ευρώ και συνήθως μετατρέπονται σε τοπικό νόμισμα, όταν το Ευρώ δεν είναι το κύριο
 • Το κόστος των διδάκτρων στα εντατικά σεμινάρια δεν περιλαμβάνει τα έξοδα ξενοδοχείου για φαγητό και διαμονή, τα οποία είναι επιπρόσθετα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο, η προκαταβολή κρατείται για μεταγενέστερο σεμινάριο. Σε περίπτωση ακύρωσης μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας η προκαταβολή επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση.

Εκπτώσεις εάν εγγραφείτε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το σεμινάριο:

 • 50€ για το Διήμερο
 • 100€ για το τετραήμερο Εντατικό Σεμινάριο
 • Η έκπτωση ισχύει μόνον για το πρώτο σας διήμερο και/ή για το πρώτο Εντατικό Σεμινάριο Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος και/ή για το Σεμινάριο Όρασης
  • Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη κατά την ημερομηνία της προκαταβολής.
 

Θεραπευτικό Διήμερο Επιλογές

Άνευ χρέωσης

0€

Διήμερο Σεμινάριο Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος

Έπειτα από την 3η συμμετοχή σε Διήμερο Σεμινάριο ή μετά από τουλάχιστον 1 συμμετοχή σε Εντατικό Θεραπευτικό 4ήμερο και 1 συμμετοχή σε Διήμερο Σεμινάριο


 

4ήμερο Εντατικό Θεραπευτικό
Σεμινάριο Επίπεδο 1

Ειδική τιμή

600€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

Εάν εγγραφείτε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το σεμινάριο

Πλήρης τιμή

700€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

1η συμμετοχή

Μισή τιμή

350€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

Για τις επόμενες συμμετοχές

Άνευ χρέωσης

0€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

Εάν η κάρτα των σεμιναρίων σας του «θεραπευτή» είναι συμπληρωμένη


 

4ήμερο Εντατικό Θεραπευτικό
Σεμινάριο Επίπεδο 2

Ειδική τιμή

600€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

Εάν εγγραφείτε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το σεμινάριο

Πλήρης τιμή

700€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

1η συμμετοχή

Μισή τιμή

350€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

Για τις επόμενες συμμετοχές

Άνευ χρέωσης

0€

Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος
Εντατικό Θεραπευτικό Επίπεδο 1
4 ημέρες

Εάν η κάρτα των σεμιναρίων σας του «θεραπευτή» είναι συμπληρωμένη


Λεπτομέρειες

 • Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου σε σεμινάριο υπόκειται στην έγκριση του εισηγητή.
  • Υπάρχει δυνατότητα μερικών υποτροφιών για άτομα με χαμηλά εισοδήματα, φοιτητές, συνταξιούχους και ανθρώπους σε αναρρωτική άδεια. Όλες οι περιπτώσεις εξετάζονται μεμονωμένα από το Συμβούλιο του Ιδρύματος.
  • Το κόστος των διαλέξεων καθορίζεται από τους διοργανωτές των αντίστοιχων εκδηλώσεων και όχι από το Ινστιτούτο Μπρόφμαν.

d