Τσάκρα του Μετώπου

Γνωστό και ως: Κέντρο Επίγνωσης της Συνειδητότητας, Τρίτο Μάτι, Άζνα Τσάκρα

Συνδέσεις Σώματος/ Νου :

 • Θέση

  Στο κέντρο του μετώπου
 • Χρώμα

  Ίντιγκο, Βαθύ Μεσονύκτιο Μπλε
 • Μέρη του σώματος

  Αυτό το τσάκρα συνδέεται με το μέτωπο και τους κροτάφους, με το καρωτιδικό πλέγμα.
 • Ενδοκρινής αδένας

  Αδένας της Υπόφυσης
 • Αίσθηση

  Το τσάκρα αυτό αναπαριστά το σύνολο όλων των εσωτερικών αισθήσεων που αντιστοιχούν στις εξωτερικές αισθήσεις, αυτό που καλείται ως «Εξωαισθητηριακή Αντίληψη».
 • Συνειδητότητα

  Αυτό το τσάκρα συνδέεται με το βαθύ επίπεδο του Όντος, εκείνο δηλαδή που αποκαλούμε το Πνεύμα και με αυτό που θεωρούμε ως πνευματικότητα και την πνευματική προοπτική, εκείνη την όψη της Ύπαρξής μας, την οποίαν οι δυτικές παραδόσεις θεωρούν ως το υποσυνείδητο ή ασυνείδητο. Είναι επίσης το μέρος εκείνο όπου βρίσκονται όλα τα αληθινά μας κίνητρα και είναι ακριβώς αυτό το επίπεδο συνειδητότητας το οποίο κατευθύνει τις πράξεις μας στην πραγματικότητα τις ζωές μας.

  Επίσης από αυτήν την άποψη βλέπουμε τα γεγονότα στο φυσικό κόσμο ως την εκδήλωση συν-δημιουργίας μεταξύ των Όντων που εμπλέκονται σε αυτά τα γεγονότα.
 • Στοιχείο

  Εδώ το στοιχείο είναι αυτό που ονομάζεται Εσωτερικός Ήχος, ο ήχος εκείνος που ακούει κάποιος και που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα ή άλλες πηγές. Συχνά θεωρείται ως μια παθολογική κατάσταση από την παραδοσικαή ιατρική, εντούτοις, όμως, στις ανατολίτικες παραδόσεις θεωρείται ως αναγκαία προυπόθεση για περαιτέρω πνευματική ανάπτυξη.
 • Μουσική νότα

  Λα