Τα Τσάκρας


Μια εξήγηση των τσάκρας και του ρόλου τους στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο σώμα και τη συνειδητότητα εντός.

Ένα κλειδί κατανόησης των εσωτερικών αιτίων για τα εξωτερικά συμπτώματα

Τι είναι το Τσάκρα ;

Το τσάκρα είναι μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει τροχός ή στρόβιλος και αναφέρεται στο καθένα από τα επτά ενεργειακά κέντρα από τα οποία συντίθεται η συνειδητότητα, το ενεργειακό μας σύστημα.
Αυτά τα τσάκρα ή ενεργειακά κέντρα λειτουργούν ως αντλίες ή βαλβίδες, ρυθμίζοντας τη ροή ενέργειας μέσω του ενεργειακού μας συστήματος. Η λειτουργία των τσάκρα αντανακλά τις αποφάσεις που παίρνουμε σχετικά με το πώς επιλέγουμε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες στη ζωή μας. Ανοίγουμε και κλείνουμε αυτές τις βαλβίδες, όταν αποφασίζουμε τι να σκεφτούμε και τι να αισθανόμαστε και μέα από το ποιο αντιληπτικό φίλτρο επιλέγουμε να βιώσουμε τον κόσμο γύρω μας.
Τα τσάκρα δεν είναι σωματικά. Είναι πτυχές της συνειδητότητας με τον ίδιο τρόπο που και οι αύρες είναι πτυχές της συνειδητότητας. Τα τσάκρα είναι πιο πυκνά από τις αύρες, αλλά όχι τόσο πυκνά όσο το φυσικό σώμα. Συνδέονται και αλληλεπιδρούν με το φυσικό σώμα μέσω δύο οδών, του ενδοκρινικού συστήματος και του νευρικού συστήματος. Καθένα από τα επτά τσάκρα συνδέεται με έναν από τους επτά ενδοκρινείς αδένες καθώς επίσης και με μία ομάδα νεύρων που ονομάζεται πλέγμα. Έτσι κάθε τσάκρα μπορεί να συσχετιστεί με συγκεκριμένα μέρη του σώματος και συγκεκριμένες λειτουργίες εντός του σώματος, που ελέγχονται από αυτό το πλέγμα ή τον ενδοκρινικό αδένα που συνδέεται με αυτό το τσάκρα.
Όλες οι ασθήσεις σας, όλες οι αντιλήψεις σας, όλες οι πιθανές καταστάσεις συνειδητότητας, οτιδήποτε είναι δυνατόν να βιώσετε, μπορούν να χωριστούν σε επτά κατηγορίες. Κάθε κατηγορία μπορεί να συσχετιστεί με ένα συγκεκριμένο τσάκρα. Έτσι τα τσάκρα δεν αντιπροσωπεύουν μόνο συγκεκριμένα μέρη του φυσικού σας σώματος, αλλά και συγκεκριμένα μέρη της συνειδητότητάς σας.
Όταν αισθάνεστε ένταση στη συνειδητότητά σας, την αισθάνεστε στο τσάκρα που σχετίζεται με το τμήμα της συνειδητότητάς σας που βιώνει το άγχος και στα μέρη του φυσικού σώματος που συνδέονται με αυτό το τσάκρα. Το σημείο που νιώθετε το άγχος εξαρτάται από το γιατί αισθάνεστε το άγχος. Η ένταση στο τσάκρα ανιχνεύεται από τα νεύρα του πλέγματος που σχετίζονται με αυτό το τσάκρα και μεταδίδεται στα τμήματα του σώματος που ελέγχονται από το πλέγμα. Όταν η ένταση συνεχίζεται για μια χρονική περίοδο, ή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης, το άτομο δημιουργεί ένα σύμπτωμα στο φυσικό επίπεδο.

Η γλώσσα των συμπτωμάτων

Το σύμπτωμα μιλά μια γλώσσα που αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι όλοι μας δημιουργούμε την πραγματικότητά μας και η μεταφορική σημασία του συμπτώματος γίνεται εμφανής όταν το σύμπτωμα περιγράφεται από αυτήν την άποψη. Έτσι αντί κάποιος να λέει «δεν μπορώ να δω», θα το περιέγραφε καλύτερα λέγοντας ότι εμποδίζει τον εαυτό του να δει κάτι. Το «δεν μπορώ να περπατήσω» σημαίνει ότι το άτομο εμπόδιζε τον εαυτό του να φύγει μακριά από μια κατάσταση στην οποία είναι δυσαρεστημένο. Και ούτω καθεξής.
Το σύμπτωμα εξυπηρετούσε το σκοπό του ως προς το να επικοινωνήσει στο άτομο μέσω του σώματός του τι είχε κάνει στον εαυτό του στη συνειδητότητά του.
Όταν το άτομο αλλάξει κάτι σχετικά με τον τρόπο ύπαρξής του, παίρνοντας το μήνυμα που μεταδίδεται από το σύμπτωμα, τότε το σύμπτωμα δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης και μπορεί να απελευθερωθεί σύμφωνα και με οτιδήποτε το άτομο επιτρέπει στον εαυτό του να πιστεύει ότι είναι δυνατόν.
Πιστεύουμε ότι όλα είναι δυνατά.
Πιστεύουμε ότι όλα μπορούν να θεραπευτούν. Είναι απλώς ένα ζήτημα του πώς θα το κάνουμε.
Η κατανόηση των τσάκρας σας επιτρέπει να κατανοήσετε τη σχέση ανάμεσα στη συνειδητότητά σας και το σώμα σας κι έτσι να δείτε το σώμα σας σαν έναν χάρτη της συνειδητότητάς σας.
Σας δίνει μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού σας και των γύρω σας.
Τι άλλο υπάρχει εκεί;

Οπτική Απεικόνιση του Συστήματος Καθρέφτη του Σώματος για Θεραπεία και Αυτογνωσία.
Αναπτύχθηκε από τον Μάρτιν Μπρόφμαν.

Έχουμε έναν Πίνακα Αναφοράς Τσάκρα που δείχνει τη διασύνδεση Σώματος/Νου μέσω των τσάκρα, συνδέοντας συγκεκριμένα τσάκρα με συγκεκριμένα μέρη της συνειδητότητας και με συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Μη διστάσετε να εκτυπώσετε αυτήν τη σελίδα, να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να την μοιραστείτε με εκείνους που θα τους φαινόταν χρήσιμη και βοηθητική. Θα χρειαστεί να έχετε Adobe Acrobat Reader.
Για να δείτε τη σελίδα Πίνακα Αναφοράς Τσάκρα σε μορφή Acrobat (.pdf) για εκτύπωση, κάντε κλικ στην επόμενη εικόνα.
© 2000 Martin Brofman